Rensa alla
  Valgte bransjer:
  Regioner:

Träffar i upphandlingar - 500 träffar

Byggnation av bostäder Aktiv

Vinterväghållning och sandupptagning. Aktiv

 • Upphandlande enhet: Mölndals stad
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-08-29

Om- och tillbyggnad av Byteatern, Kv. Oljefabriken 3, Kalmar. Aktiv

 • Upphandlande enhet: Kalmar kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-28

Lägenhetshotell Baltzar. Aktiv

Kulturtorget, DE 11 El- och Telesystem för nybyggnad av bostäder i Märsta. Aktiv

SUS Lund, åtgärder inför Spårvägsutbyggnad, nybyggnad av kulvertar. Tilldelat

Ombyggnation Ågårdsskogens förskola och äldreboende, Lidköping. Tilldelat

Ombyggnad Köpmansgatan - Järnvägsgatan Perstorps kommun Aktiv

 • Upphandlande enhet: Perstorp kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-12

El och styr entreprenad Farsta Värmeverk Aktiv

Kv Krubban 20,Kalix. Aktiv

Service och underhåll av fettavskiljare Aktiv

 • Upphandlande enhet: Inköp Gävleborg
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-22

Ny automation Farsta Värmeverk Aktiv

Park, torgyta och gc-väg, Ljurafältet Norrköpings kommun Aktiv

Snö och halkbekämpning Hyppeln och Rörö Aktiv

 • Upphandlande enhet: Öckerö kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-08

Fjälkinge skola_Underhållsarbeten 2018_U6. Aktiv

Arkelstorps f.d. kommunhus_Underhållsarbeten 2018_U8. Aktiv

Fjälkinge f.d. kommunhus_Underhållsarbeten 2018_U7. Aktiv

Förnyelse av belysningsarmaturer, område Västra Aktiv

 • Upphandlande enhet: Uppsalahem AB
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-18

Kvarnbackensservicehus, Sprinkleranläggning Aktiv

 • Upphandlande enhet: Tjörns kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-21

Cykelgarage Aktiv

Avbruten: Utbyggnad förskolan fågelsången Tilldelat

Kv. Kärlet, Nybohovsbacken, Stockholm, Plåtentreprenad Aktiv

6694 Per Albin Hanssons väg mfl., Malmö Aktiv

 • Upphandlande enhet: VA SYD
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-15

Nyinstallation av konstgräsplan på Bergaviks IP Aktiv

 • Upphandlande enhet: Kalmar kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-08
 • Sida 1