Rensa alla
  Valgte bransjer:
  Regioner:

Träffar i upphandlingar - 500 träffar

Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges kustvattenförekomster. Aktiv

Upphandling av konsult för projekt- och förvaltningsstöd. Tilldelat

 • Upphandlande enhet: Sveriges riksbank
 • Förfarande: Tilldelning
 • Sista dag: Utgånget

Drift, förvaltning och vidareutveckling av webbplats. Tilldelat

Utskrift som tjänst. Tilldelat

Service och support telefoni. Tilldelat

System för Schemaläggning, vikarie- och bemanningshantering Aktiv

 • Upphandlande enhet: Värnamo kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-18

EXTERN REMISS (RFI) Nytt Personuppgifts (PU) register. Aktiv

 • Upphandlande enhet: Göteborgs Stad
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-04

Interaktiva skärmar till RCR - LAB vid Mittuniversitetet Aktiv

 • Upphandlande enhet: Mittuniversitetet
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-05

UPPH2016-0203 Ramavtal för IKT tjänster. Tilldelat

Verksamhetsnära systemförvaltare M3. Tilldelat

 • Upphandlande enhet: Trafikverket
 • Förfarande: Tilldelning
 • Sista dag: Utgånget

Ramavtal – Modellteoretisk kompetens RAPS. Tilldelat

 • Upphandlande enhet: Tillväxtverket
 • Förfarande: Tilldelning
 • Sista dag: Utgånget

Analys och rådgivningstjänst IT. Tilldelat

Licensförsörjning. Tilldelat

IT-partnerskap. Tilldelat

 • Upphandlande enhet: Osby kommun
 • Förfarande: Tilldelning
 • Sista dag: Utgånget

E-handelstjänst för inköp och fakturahantering. Tilldelat

Industrial scale Inkjet printing system. Tilldelat

UKK – IT-Partner. Aktiv

Frågor och svar: Satellitbaserad statusklassificering av Sveriges kustvattenförekomster Aktiv

Komplettering: Stamfibernät i Hagfors, ERUF etapp 3. Aktiv

 • Upphandlande enhet: Hagfors kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-08-31

Skolplattform Aktiv

Frågor och svar: Genomförande av analys av LUPP Aktiv

 • Upphandlande enhet: Gävle Kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-08-18

Frågor och svar: Utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling Aktiv

Skrivstöd för projektansökningar av utlysta medel Aktiv

Projekt- och byggledning ramavtal. Aktiv

Verksamhetssytem till Vård och omsorgsförvaltningen. Aktiv

 • Upphandlande enhet: Tingsryds kommun
 • Förfarande: Offertkonkurans
 • Sista dag: 2017-09-14
 • Sida 1