Konsult Område H. VA-verk och Process, KKTAB, KVAB.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-07
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
PE Infrastruktur AB
556745-0688
Box 47146
100 74 Stockholm
Sweden
E-post: orjan.bryggo@pe.se
Internetadress: http://www.projektengagemang.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 200000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-07
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ELVA ProcessAutomation AB
556709-0617
Box 5048
591 05 Motala
Sweden
E-post: mats.andersson@elvaab.se
Internetadress: http://www.elvaab.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE123
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 200000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-07
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Environment AB
556346-0327
Box 34044
100 26 Stockholm
Sweden
E-post: cecilia.sjoberg@sweco.se
Internetadress: http://www.sweco.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 200000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-07
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Ramböll Sverige AB
556133-0506
Box 17009
104 62 Stockholm
Sweden
E-post: petter.bjorkman@ramboll.se
Internetadress: http://www.ramboll.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 200000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:21
  • CPV-koder: 71000000 , 71310000 , 71321300 , 71356000 , 71800000
  • Upphandlande enhet: Kungsörs kommunteknik AB
  • Adress: Drottninggatan 34 73685 Kungsör
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Söderberg
  • Telefon:
  • E-post: maria.soderberg@vmkfb.se

Beskrivning

Upphandling av ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom område H. Processteknik inom vatten och avlopp.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen