Konsult Område G. El, automation, KKTAB och KFAB.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-11
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Rejlers Sverige AB
556051-0272
Box 3104
350 43 Växjö
Sweden
E-post: anders.hagglund@rejlers.se
Internetadress: http://www.rejlers.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 200000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 200000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-11
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
COWI AB
556204-9501
Box 12076
402 41 Göteborg
Sweden
E-post: glca@cowi.com
Internetadress: http://www.cowi.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 150000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 150000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-11
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Sweden
E-post: lennart.edeus@afconsult.com
Internetadress: http://www.afconsult.com
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 150000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 150000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:21
  • CPV-koder: 71000000 , 71310000 , 71314000 , 71314300 , 71631000
  • Upphandlande enhet: Kungsörs kommunteknik AB
  • Adress: Drottninggatan 34 73685 Kungsör
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Söderberg
  • Telefon:
  • E-post: maria.soderberg@vmkfb.se

Beskrivning

Upphandling av ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom område G. El, automation.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen