Konsult område A. Gata, väg trafik, park, landskap, vatten- och avlopssledningar, KKTAB.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Sweco Civil AB
556507-0868
Box 34044
100 26 Stockholm
Sweden
E-post: mattias.bjork@sweco.se
Internetadress: http://www.sweco.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Sweden
E-post: sofia.norling@afconsult.com
Internetadress: http://www.afconsult.com
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Topia Landskapsarkitekter AB
556566-0270
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
Sweden
E-post: hakan@topia.se
Internetadress: http://www.topia.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tyréns AB
556194-7986
118 86 Stockholm
Sweden
E-post: peter.dittlau@tyrens.se
Internetadress: http://www.tyrens.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:21
  • CPV-koder: 71000000 , 71300000 , 71310000 , 71311000 , 71311200 , 71311220 , 71321300 , 71322000
  • Upphandlande enhet: Kungsörs kommunteknik AB
  • Adress: Drottninggatan 34 73685 Kungsör
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Söderberg
  • Telefon:
  • E-post: maria.soderberg@vmkfb.se

Beskrivning

Upphandling av ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom område A. Gata, väg, trafik, park, landskap, vatten- och avloppsledningar.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen