Konsult område C. Vibrationsmätning- och sprickbildning, KKTAB.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Landstorps Cadhouse AB
556614-0066
Nystrandsgatan 23
633 46 Eskilstuna
Sweden
E-post: carolina@cadhouse.se
Internetadress: http://cadhouse.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Metron Miljökonsult AB
556506-2816
Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
Sweden
E-post: mattias.westberg@metron.se
Internetadress: http://www.metron.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000
Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-07-06
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Bergsäker AB
556168-8523
Celsiusgatan 8
417 62 Göteborg
Sweden
E-post: magnus.sunnervik@bergsaker.se
Internetadress: http://www.bergsaker.se
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE125
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 500000
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 500000

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:21
  • CPV-koder: 71000000 , 71300000 , 71353000 , 71355000 , 71600000 , 71630000
  • Upphandlande enhet: Kungsörs kommunteknik AB
  • Adress: Drottninggatan 34 73685 Kungsör
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Maria Söderberg
  • Telefon:
  • E-post: maria.soderberg@vmkfb.se

Beskrivning

Upphandling av ramavtal för senare avrop av tekniska konsulter inom område C. Vibrationsmätning och sprickbesiktning.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen