Diagnostik av histopatologipreparat.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt: 2017-02-27
V.2.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Aleris Diagnostik AB
Täby
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
European Telemedicine Clinic S.L.
Barcelona
SPAIN
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod ES
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Unilabs AB
Göteborg
Sweden
II.2.3) Plats för utförande:
Nuts-kod SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde:
exkl. moms: Kontraktets/delens totala värde: 5000000.00

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:21
  • CPV-koder: 85111800
  • Upphandlande enhet: Region Östergötland
  • Adress: Linköping
  • Land: Sverige
  • Kontakt:
  • Telefon:
  • E-post: hanna.olofsson@ecenea.se

Beskrivning

Upphandlingen avser diagnostik av histopatologipreparat. Avser granskning på glas och/eller digital granskning.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen