Naturunderstödd omsorg och/eller förrehabilitering, VÄXA-projekt

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 21:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Ej tillämpligt
  • Publiceringsdatum: 2017-07-21 kl. 14:11
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Laholms kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Eva Ahlgren
  • Telefon:
  • E-post: eva.ahlgren@laholm.se

Beskrivning

Samordningsförbundet är huvudman för ett regionalt projekt tillsammans med alla kommuner med syfte att utveckla eller komplettera existerande aktiviteter utifrån förrehabilitering.

Aktiviteterna som ska upphandlas ska passa in i det lokala sammanhanget och får gärna vara kopplade till naturunderstödd rehabilitering/livsstil/hälsa.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen