Svets fjärrvärmenät. Inst, serv, omb VVX. Omb av mätare

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 21:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förhandlat förfarande
  • Publiceringsdatum: 2017-06-30 kl. 11:43
  • CPV-koder:

Beskrivning

Svetstjänster i fjärrvärmenät. Ny installation, service, ombyggnation och reparation av fjärrvärmecentraler. Ombyggnation av mätsträckor samt byte av fjärrvärmemätare.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen