Hospitalsgatan

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-28 kl. 16:29
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Härnösands kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Linda Högdal
  • Telefon:
  • E-post: linda.hogdal@harnosand.se

Beskrivning

Härnösands kommun har under sommaren 2016 byggt ny gång- och cykelbana norr om Storgatan utmed Nattvikens strand bort till Spiran-huset och båtbryggorna. För att knyta ihop den med gång- och cykel-vägen från Väg E4 södra vägen byggs nu detta projekt.

Projektet omfattar ny gång- och cykelöverfart och ny trottoar i from av gång- och cykelbana samt nytt cykelfält över Storgatan.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen