Serviceinsatser inom hemtjänsten

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-22 kl. 09:13
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Bengtsfors Kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Peter Johansson
  • Telefon:
  • E-post: peter.johansson@bengtsfors.se

Beskrivning

Föremålet för upphandlingen är serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL).
Med serviceinsatser avses insatserna inköp, städning och tvätt.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen