Drift av boende med särskild service enligt LSS

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-16 kl. 15:14
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Söderköpings Kommun
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Susanne Tjernström Svensson
  • Telefon:
  • E-post: susanne.tjernstrom.svensson@soderkoping.se

Beskrivning

Söderköpings kommun inbjuder Er att lämna anbud på upphandling gällande drift av boende med särskild service enligt LSS i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivning, bevakning av nuvarande inklusive kommande upphandlingar och avtal är en kostnadsfri tjänst för anbudsgivarna och andra företag via Söderköpings kommuns upphandlingsverktyg www.e-avrop.com.

Ytterligare information om Söderköping och vår verksamhet finns på www.soderkoping.se.

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen