Västfastigheter - Energiprojekt Aggregatbyte by 5377

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Procedur: Förenklad upphandling
  • Publiceringsdatum: 2017-06-15 kl. 13:27
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Västra Götalandsregionen
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Adam Hagsjö
  • Telefon:
  • E-post: adam.hofmaier.hagsjo@vgregion.se

Beskrivning

Byggnad 5377, Vita stråket 11. Lokalerna används idag av APL, Droppen, sjukgymnastik och expeditioner.

Ansvarig upphandlare
Adam Hagsjö
Mobiltelefon +46 700207861
E-post adam.hofmaier.hagsjo@vgregion.se

Bilagor

Det finns inga bilagor til den hör tövlingen