Frågor och svar: Konst Psykiatrins kvarter SÄS Borås

Status: Aktiv Frist: 13. augusti 2017 kl. 23:59

  • Förfarande: Offertkonkurans
  • Publiceringsdatum: 2017-08-08 kl. 11:21
  • CPV-koder:
  • Upphandlande enhet: Västra Götalandsregionen
  • Adress:
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Julia Lang
  • Telefon: 982
  • E-post: julia.lang@vgregion.se

Beskrivning

I Psykiatrins kvarter har konstenheten, Västfastigheter, White arkitekter och verksamheten valt att arbeta med ”situationer” för de konstnärliga gestaltningsuppdragen. Med benämningen situation önskar vi öppna upp uppdragen för intresserade konstnärer att tolka och förstå situationens komplexitet. En situation i sin helhet kan bestå av flera konkreta platser. I Psykiatrins kvarter, SÄS Borås annonseras totalt fem konstnärliga gestaltningsuppdrag ut och sökanden kan välja att lämna intresse för ett eller flera uppdrag. Det är av största vikt att sökanden visar förståelse för de olika patientgrupperna och de övergripande principerna för gestaltningen i sin helhet där konst, arkitektur och verksamhet skapar helheten.

Ansvarig upphandlare
Julia Lang
Telefon +467 00205982
Mobiltelefon +467 0205982
E-post julia.lang@vgregion.se

Bilagor

Det finns 7 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.