Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter

Status: Tilldelat

Se bifogat dokument

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Öppet förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:29
  • CPV-koder: 33130000 , 33140000 , 63100000
  • Upphandlande enhet: Folktandvården Skåne AB
  • Adress: Dockplatsen 1 21119 Malmö
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Gustaf Persson
  • Telefon:
  • E-post: gustaf.persson@skane.se

Beskrivning

Det finns ingen beskrivning av detta anbud

Bilagor

Det finns 1 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.