Kommunikationstjänst Södertälje kommun och Telge AB.

Status: Tilldelat

Section V: Kontraktstilldelning
Kontrakt nr: 1
Benämning
Tele2 Business AB
V.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt
15.07.2016
V.2) Information om anbuden:
Antal mottagna anbud: 2
V.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller
Tele2 Business AB
Box 62
164 94 Kista
Sweden
Internetadress: www.tdc.se

  • Förfarande: Tilldelning
  • Procedur: Förhandlat förfarande
  • Tilldelat datum: 2017-08-12 kl. 09:32
  • CPV-koder: 64200000
  • Upphandlande enhet: Telge Inköp AB
  • Adress: Box 633 15127 Södertälje
  • Land: Sverige
  • Kontakt: Britt-Marie Hedlund
  • Telefon:
  • E-post: britt-marie.hedlund@telge.se

Beskrivning

Målet med projektet är att genomföra en gemensam upphandling av telefoni för både Södertälje kommun och Telge AB. Detta ska resultera i ett gemensamt avtal med en leverantör och en gemensam teknisk plattform med möjlighet till separata funktioner och tjänster. Funktioner och tjänster ska tillgodose respektive Södertälje kommuns och Telge AB:s nuvarande och kommande behov.

Bilagor

Det finns 9 bilagor til den hör tövlingen. Tillgång till bilagor kröver inloggning i Mercell.